Item(s) 0,00 DKK

0

Vilkår

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg og leverancer samt tilbud, med mindre andet er skriftligt aftalt imellem parterne.

Priser
Alle priser er i danske kroner ekskl. 25% moms, med mindre andet er angivet.

Bestilling
Der kan bestilles hele døgnet igennem hjemmesiden,
365 dage om året.

Betaling
Betaling kan enten ske ved bestilling af varer via kortbetaling med Dankort, eDankort, Ewire.dk eller ved forudbetaling via bank.
Kontokunder kan betale via faktura.

Levering
Levering sker fra dag til dag på lagervarer, og for andre varer sker
levering så snart vi har varerne i hus.
Vi kan ikke gøres ansvarlig for fonsinkelse af leverancer,
men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Afhentning af varer
Du er ALTID mere end velkommen til at komme forbi og hente dine varer i vores lagers åbningstid som er: Mandag til torsdag kl. 8-16 fredag 8-15

Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger på hjemmesiden, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekt billedmateriale.
Eventuelle krav vedrørende dette kan ikke gøres gældende overfor leggodt.dk.

Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor os kan ikke overstige
fakturabeløbet for den solgte genstand eller ydelse.
Vi har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste
eller andet indirekte eller afledt tab.
Vi har desuden intet ansvar for skade på fast ejendom eller
løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.
Manualer og brugsanvisninger forekommer ofte på engelsk og køber
kan ikke rette krav mod os om, at disse leveres på et andet sprog.

Reklamation/garanti
Der er som standard 2 års reklamationsret på alle vore produkter.
Såfremt der er mere end 2 års reklamationsret på et produkt, er dette
producent-garanti på dennes vilkår og betingelser.
Såfremt en vare er returneret til reparation og vores tekniske afdeling konkluderer at varen er defekt, vil denne blive sendt til reparation.
Reparationstiden afhænger af presset på det pågældende værksted.
Skønner vores tekniske afdeling at varen ikke kan repareres ombyttes denne til en ny eller varen krediteres.
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 2 dage efter varemodtagelsen skriftligt at underrette os herom.
Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det
aftalte, har vi ret til at om- og/eller efterlevere.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber senest 2 dage efter modtagelse, give os skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Forandringer eller indgreb i det købte uden vores skriftlige
samtykke fritager os for enhver forpligtelse.
Såfremt vi anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til os i forsvarlig emballage.
Vi forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte.
Hvis vi ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.
For salg til udlandet, inkl. Grøndland og Færøerne, gælder det at kunden selv afholder alle udgifter til forsendelse, såvel til- som fra- os.
Dette er gældende uanset forhold.
De 2 års reklamationsret omfatter ikke batterier samt sliddele eller dele som er gået i stykker pga. kundens egne indgreb eller fejlmontering.
Har du en vare som skal til reparation under garanti, skal du udfylde skemaet et RMA skem, dette findes under menupunktet "service" udskriv denne og læg den i pakken med varen, og send det hele til:

Leggodt - serviceafdelingen
Byskellet 23
6950 Ringkøbing
Mrk. RMA


BEMÆRK : Såfremt fejlen er konstateret inden for 7 dage efter modtagelsen, vil varen blive behandlet som en DOA (dead on arrival) Dvs. at varen bliver ombyttet og du skal blot sende os en email hvori du forklarer problemet, og skriver dit navn og adresse, hvorefter vi sørger for afhentning af den deffekte vare, så du ikke får omkostninger ved dette.

Returnering/returret
Eventuel returnering af varer skal ske inden for 14 dage efter modtagelsen af disse. Ved returnering af varer, skal denne være intakt, ubrugt, samt i original emballage.
Er der ved modtagelse af varen mangler, vil disse blive fratrukket prisen.
Udover de 14 dage kan returnering af varer kun ske efter forud
truffet aftale med vores RMA afdeling. Evt. med et afslag i prisen.
Det er muligt at aflevere vare på vores adresse, eller sende varen til os.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav nægtes modtagelse ved ankost til vores lager/værksted.
Kopi af faktura bedes vedlægges.
Vi tilbagebetaler naturligvis varens pris såfremt ovenstående er overholdt.
Der er ingen returret på speciel fremskaffede, ej heller specielproducerede varer.

Sikkerhed
Personlige oplysninger givet til os bruges udelukkende til ordre behandling. Oplysningerne gemmes i en database, således at vi ved senere handler / reklamtioner hurtigt og nemt kan finde frem til kunden.
Kun hvor kunden selv aktivt har valgt at få evt. reklame e-mail tilsendt, vil oplysninger bruges i reklame øjemed.
Følgende oplysninger oplyst af kunden gemmes hos os. Navn, Adresse, telefon, e-mail. Derudover logges IP adresse hvorfra ordre afgives.
IP adresse bruges udelukkende i forbindelse med sager omkring svindel.
Vores webshop benytter sessions til at holder styr på en kundes indkøbskurv på et besøg på hjemmesiden. Denne session indeholder ingen personlige oplysninger, og vil blive slette igen når kunden forlader hjemmesiden.